OM WEBBPLATSEN

Det här är en dokumentation om tidningstecknaren Anders Andersö, Tecknar Anders. Anders har medverkat i svensk dagspress sedan 1949, framför allt i Svenska Dagbladet. I mer än ett halvt sekel har han tecknat och kommenterat dagsaktualiteter inom sport, politik och allmänt. Dokumentationen handlar om hans yrkesliv, hantverk och arbetsprocess. Den handlar om tidningsteckning generellt, med utgångspunkt i Anders verksamhet. Dokumentationen är också en samtidshistorisk skildring av en tid och en generation, speglad genom Anders och de övriga medverkande, med koncentration på pressens och sportens områden.


Media, innehåll

Webbplatsen innehåller
- 15 timmar video, uppdelade i kortare filmsekvenser.
- ca 500 av Anders teckningar från över 50 års produktion
- ett tjugotal textdokument och stillbilder.


Struktur

Materialet är strukturerat i olika huvudsektioner:

SAMTAL
Under Samtal finns 20 filmade samtal mellan Anders och medarbetare, kollegor och offentliga personer som han har följt och tecknat genom åren.

ARBETET
Avsnittet handlar specifikt om Anders arbete. Det handlar om arbetsprocessen, hantverket, verktyg, teknik, tidiga förebilder, ambitioner, svårigheter, omständigheter, förändringar m.m. Här finns inspelningar från tre arbetspass på Svenska Dagbladet - när Anders gör en sportteckning, en politisk teckning och en så kallad Dagens Anders. Under Arbetet finns också textdokument där Anders beskriver olika aspekter av sin verksamhet. Här finns även redigerade filmfiler som handlar om särskilda delar av arbetet, bland annat Att arbeta som utsänd och Karikatyrteckning.

GALLERI
Webbplatsen innehåller allt som allt ungefär 500 teckningar av Anders. De fungerar som referensmaterial till olika avsnitt i Samtal, Arbetet och Personhistoria och de finns som sökbara filer i Register och Mediaindex. Alla teckningar i dokumentationen finns också sammanställda till ett galleri.

PERSONHISTORIA
Personhistoria är en kortfattad skildring av Anders bakgrund, utbildning och karriär. Den är beskriven med Anders egna ord i citatform. Jag har sammanställt och redigerat minnesanteckningar jag fört från samtal med Anders under arbetets gång.

REGISTER
Register är en slags sökfunktion. Via Register är det möjligt att få fram allt material i dokumentationen, alla ca 800 mediafiler - filmsekvenser, teckningar, fotografier och texter. Register består av en lång sökordslista, i alfabetisk ordning. Sökorden är dels faktauppgifter - namn, årtal, platser, sammanhang, osv, som filen handlar om, dels ämnesord utifrån perspektiv som, Anders verksamhet, arbetsprocessen, tidningsteckning generellt och samtidshistoria. Filerna plockas fram och sammanställs i olika kombinationer via sökorden. Varje fil har märkts upp med mellan ett till femton sökord.

MEDIAINDEX
Materialet är också tillgängligt via ett Mediaindex. Där sorteras filerna efter vilket mediaformat de tillhör. Och liksom i Register behandlas materialet som enskilda filer - filmsekvenser, teckningar, texter, fotografier.


Rörlig bild, ickelinjär struktur och kunskapsbildning

Dokumentationens publiceringsform har tagits fram i samarbete med Dramatiska Institutets enhet för konstnärligt utvecklingsarbete. Syftet med KU-projektet har varit,
- att utveckla en publiceringsform för omfattande kunskapsmaterial i rörlig bild, och material bestående av rörlig bild och andra media. En publiceringsform som gör materialet tillgängligt och möjligt att arbete med genom att tillämpa den digitala teknikens potential till interaktivitet och ickelinjär struktur.
- att undersöka skillnader mellan linjär respektive ickelinjärstruktur och rörlig bild, när det gäller kunskapsbildning.

Rapporten från KU-projektet kan laddas ner som PDF


Tack till

Det här projektet har möjliggjorts tack var flera personers och sammanhangs stöd och insatser. Jag vill framförallt tacka Kalle Boman, producent, Hinden/Länna Ateljéerna, Massimo Corradini, planner, 802, Christer Karlsson, programmerare, Lennart Hagelin, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden och Gudrun Zachrisson Ones, chef för enheten för konstnärligt utvecklingsarbete på Dramatiska Institutet. Jag vill också nämna Lene Berg, Tomas Boman, Paola Holmér, Mikael Höglund, Magnus Lunell, Jenny Salmson, och Anna Sohlman.

Projektet har genomförts med stöd från
Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden
Enheten för Konstnärligt Utvecklingsarbete, Dramatiska Institutet
Hinden/Länna Ateljéerna
802 kommunikation
Stiftelsen Längmanska Kulturfonden
Konstnärsnämnden


Produktionsuppgifter

Projektledning / regi, dokumentation och webbpublicering, Kajsa Andersö
Datastruktur, webbapplikation i xml/xslt, programmering html/css, Christer Karlsson
Video och stillbildsfoto, Tomas Boman
Ljud, Magnus Lunell


Kontakt

kajsa.anderso@gmail.com