Anders börjar teckna

Jag har tecknat så länge jag kan minnas. Vi bodde på landet och vi hade en lanthandel på samma gård. Där var jag nere och fick papper, vita omslagspapper, som jag la ut på golvet och så låg jag och ritade och fantiserade. Det var mycket krig, cowboys och indianer och sånt där som jag tecknade. Jag var inte så intresserad av bilar.

Djurplanscher

Vi hade en lärarinna som kom hem på sommarferierna och bodde på en gård bredvid. Hon beställde planscher av djur som hon skulle ha i undervisningen. Då var jag fem eller sex år. Jag hade inte börjat skolan än. Och så fick jag fenomenalt mycket betalt. Jag tror jag fick 5 kronor. Det var ju en förmögenhet, men jag fick nog inte ha dem själv. Jag tror att min mamma tog hand om dem. Jag gjorde dem i krita. Hon skulle ha dem och visa barnen att det här är en ko och det här är en häst. Jag kan inte avgöra idag hur pass jag klarade av det. Men hon köpte dem i varje fall. Djur är väldigt svåra att rita. Det vet man nu. Hästar med sin krångliga anatomi, det är väldigt svårt.

Tecknade jämt

Mina föräldrar tyckte på sitt sätt att det var roligt att jag tecknade. Det var inga problem att underhålla mej. Jag låg på golvet någonstans i lägenheten och ritade. Men de var lite störda över att det var teckningar på allting. Vi hittade en hemskt gammal teckning som låg som underlag under korkmattan. Den var ritad på omslagspapper för hårt bröd. Det var lite fett i det, så den hade bevarats. Det var hemskt besvärligt papper att rita på, men man hade ju inte så mycket att välja mellan. Sen när man kunde börja köpa block, det var fantastiskt.

Social bakgrund

Den intellektuella stimulansen hemma var inte särskilt stor. Det var inget hem där man läste eller studerade. Min pappa var handelsresande och hade inga skolor. De ville att barnen skull få en bra plats, som man sa, och bra betalt så att man redde sig. Man hade liksom ingen idé om vad man skulle göra av sitt liv.

Jag hade aldrig pengar, inte någonsin egentligen förrän jag kom upp i 25 års åldern. Då började det. Jag levde utan pengar, det gick det också.