Teckningar:
Självporträtt, 1953
Självporträtt, 1956
Självporträtt 2000