Lars-Gunnar Björklund
FILM
Anders och Lars-Gunnar Björklund
TEXT
Lars-Gunnar Björklund, 1977