Dagens Anders
Svenska Dagbladet
981018
FILM
Den första Dagens Anders, 1974
Dagens Anders, telefon 1983
Dagens Anders, tvångsspar, 1989